ilan veya ürün ara...

Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI
www.pixiloot.com isminin resmi temsilcisi KADIKÖY MAH. GENCER SK. NO: 16 IÇ KAPI NO: 2 IZMIT/KOCAELI adresinde yerleşik olan PixiAjansı (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) adlı şahıs şirketidir. www.pixiloot.com adına her türlü platform üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır.
1. AMAÇ
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumatır.
 • Şirket, işbu hizmet kapsamında kişisel verileri, 6698 numaralı ve 24.03.2016 tarihli "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca işleyeceğini taahhüt eder.
 
2. TANIMLAR
 • SATICI: Mal ve hizmet satan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
 • ALICI: Satıcı'ya ait siteye üye olmakla birlikte; mal veya hizmetleri satın alan, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • ŞİRKET: PixiAjansı'na ait şahıs şirketini ifade eder. www.pixiloot.com adlı internet sitesinin sahibidir.
 • İNTERNET SİTESİ: Tüm hakları Şirket'e ait www.pixiloot.com adlı internet sitesini ifade eder.
 • MOBİL UYGULAMA: Cep telefonu, tablet ve benzeri elektronik taşınabilir cihazlarda çalışan tüm hakları Şirket'e ait uygulamadır. Şirket'e ait mobil uygulama AppStore ve GooglePlay üzerinden indirilerek elde edilir. Belirtilen siteler dışında başka yollarla ilgili cihazlara indirilen mobil uygulamadan Şirket'in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • HİZMET: Hizmet, satıcı tarafından sağlanan, maddi bir niteliği olmayan, alım satımı mümkün olan bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen her türlü tüketici işleminin konusunu oluşturmaktadır. SATICI ile arasında bayilik anlaşması olan 3. taraf firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışının yapılması, SATICI tarafından Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından SATICI'ya ait web sitesi üzerinden görüntülenebilmesi, listelenmesi ve aranabilmesi SATICI ve bayisi olduğu firmaya ait ürünün ALICI'ya satılmasına dair aracılık hizmetini de kapsamaktadır.
 • ÜYE: Şirket'e ait www.pixiloot.com sitesine üye olan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
 • ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Satıcı’nın sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Satıcı dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.
 • ÜRÜN: Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek meydana getirilen kullanılabilir1er. yarı işlenmiş veya tamamlanmış maddeyi ifade eder. Ürünler, bizzat Satıcı tarafından ya da Satıcı'nın yapmış olduğu bayilik anlaşmaları çerçevesinde www.pixiloot.com sitesi üzerinden satılır. Ürünler fiziki olarak satılmamaktadır. Satıcı tarafından Alıcı'ya sunulan, anında tüketilen, uygulama içi oyun parası ya da sayısal bir koddan oluşan ürünleri kapsamaktadır.
 • ZİYARETÇİ: www.pixiloot.com adresine erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı; Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır.
 • KULLANICI: www.pixiloot.com adlı Şirket'e ait internet sitesi üzerinden satışa sunulan Ürünler'i satan veya satın alan veya hizmetlerden faydalanan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
 • VERİTABANI: İçeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişebildiği ve mülkiyeti Şirket'e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen verilerin tamamıdır.
 • İÇERİK: www.pixiloot.com adlı internet sitesi üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel nesnelerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.
 
3. GENEL HÜKÜMLER
 • www.pixiloot.com internetsitesi üzerinden verilen tüm hizmetler Şirket’e aittir ve Şirket tarafından işletilmektedir.
 • Şirket, Üyelik Sözleşmesi gereğince kişisel verileri toplama hakkına sahiptir.
 • www.pixiloot.com internet sitesi üzerinden üyeler, kişisel bilgilerini içerecek çeşitli form ve bilgi alanlarını doldurması zorunludur. İşbu kişisel bilgiler web sitesi tarafından toplanmaktadır. Şirket, müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler ve promosyon teklifleri gönderebilir. Üyeler, şirket tarafından gönderilen bilgi ve teklifleri kabul edip etmeme hakkında sahiptir. Bu husus Üyelik Sözleşmesi'nde açıklanmıştır.
 • Şirket, Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler ve firmalarla dolaylı veya doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Üye veya Kullanıcı ile temas kurmak için de kullanılabilir. Şirket tarafından talep edilen bilgiler veya üye/kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirket ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
 • Şirket, www.pixiloot.com internet sitesi üzerinden Kullanıcılara ve Üyelere ait ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Madde 6.1’de belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” toplama hakkına sahiptir.
 
4. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ ve UYGULAMALAR
 • www.pixiloot.com üzerinden başka sitelere link verebilir. Şirket tarafından bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Şirket’e ait internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yayınlanan reklamlar, doğrudan veya reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza/üyelerimize dağıtılır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece www.pixiloot.com kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
 
5. İSTİSNAİ HALLER
 • Aşağıda belirtilen istisnai hallerde Şirket, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcı ve üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir;
a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve
yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,
b. Şirket’in üyelere akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine
getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,
c. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın
yürütümü amacıyla kullanıcı veya üyeler ilgili bilgi talep edilmesi,
ç. Kullanıcı ve Üyelerin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerde
Şirket tarafından üye ve kullanıcılara ait bilgiler paylaşılabilir.

 
6. E-POSTA GÜVENLİĞİ
 • Üye ve Kullanıcılar tarafından Şirket’e, herhangi bir sebeple gönderilecek e-postalarda, kredi kartı numarası veya şifre paylaşılması yapılmaması gerekmektedir. Gönderilen e-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Üye ve Kullanıcılar tarafından gönderilen e-postalardan aktarılan bilgilerin güvenliği Şirket tarafından hiçbir koşulda garanti edilmemektedir.
 
7. TARAYICI ÇEREZLERİ
 • Şirket, www.pixiloot.com adlı internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar veya üyelerin web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri Çerez-Cookie kullanarak elde edebilir. Çerez-Cookie, bilgisayara veya telefona küçük bilgilerin kaydedilip, daha sonra aynı siteyi ziyaret edildiğinde bu bilgilerin kaydedildiği dosyalara denilmektedir.
 • Çerezler; siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar/üyeler için dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.
 • Şirket tarafından Gizlilik Politikası hükümleri her zaman değiştirilebilir. Gizlilik Politikası hükümlerinin değiştirilmesi halinde bu durum www.pixiloot.com adresinden belirtilir ve internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 • Gizlilik politikası ile ilgili her türlü soru ve öneriler adına info@pixiloot.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 
8. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI
 • Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde ve/veya kişinin açık rızasıyla işlenebilmektedir. Bu hak, gerçek kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamaktadır. Söz konusu hakkın kullanılması kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayınlanmıştır. Şirket, ilgili kanuna uyulması hususunda gerekli özeni göstermekte ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını bir şirket politikası haline getirmektedir.
 • Kişisel verileriniz hakkında bilgi almak ve verilerinizin silinmesi adına info@pixiloot.com adresinden talep oluşturabilirsiniz.
 • Kişisel veriler hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunma Politikamızı bu linkten inceleyiniz, https://pixiloot.com/kisisel-verilerin-korunma-politikasi
 
9. ŞİRKET BİLGİLERİ
Şirket Unvanı: PixiAjansı
Merkez: KADIKÖY MAH. GENCER SK. NO: 16 IÇ KAPI NO: 2 IZMIT/KOCAELI
Eposta: info@pixiloot.com
Web Adresi: www.pixiloot.com
EPİNLER İlanlar İlan Oluştur Yazılım Ürünleri Çekilişler