ilan veya ürün ara...

Kullanım Koşulları

PİXİLOOT KULLANIM KOŞULLARI
Ziyaretçi, Kullanıcı veya Üye tarafından www.pixiloot.com internet sitesini veya Apple Store ile Google Play platformlarından indirilen mobil uygulamayı ziyaret eden her gerçek veya tüzel kişi işbu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
1. TARAFLAR ve SÖZLEŞME KONUSU
 
 • Kullanım Koşulları, www.pixiloot.com internet sitesini veya mobil uygulamayı ziyaret eden her gerçek veya tüzel kişiyi kapsamaktadır.
 • www.pixiloot.com isminin resmi temsilcisi KADIKÖY MAH. GENCER SK. IZMIT/KOCAELI adresinde yerleşik olan PixiAjansı (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) adlı şahıs şirketidir. www.pixiloot.com adına her türlü platform üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır.
2. TANIMLAR
 • SATICI: Mal ve hizmet satan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
 • ALICI: Satıcı'ya ait siteye üye olmakla birlikte; mal veya hizmetleri satın alan, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • ŞİRKET: PixiAjansı'na ait şahıs şirketini ifade eder. www.pixiloot.com adlı internet sitesinin sahibidir.
 • İNTERNET SİTESİ: Tüm hakları Şirket'e ait www.pixiloot.com adlı internet sitesini ifade eder.
 • MOBİL UYGULAMA: Cep telefonu, tablet ve benzeri elektronik taşınabilir cihazlarda çalışan tüm hakları Şirket'e ait uygulamadır. Şirket'e ait mobil uygulama AppStore ve GooglePlay üzerinden indirilerek elde edilir. Belirtilen siteler dışında başka yollarla ilgili cihazlara indirilen mobil uygulamadan Şirket'in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • HİZMET: Hizmet, satıcı tarafından sağlanan, maddi bir niteliği olmayan, alım satımı mümkün olan bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen her türlü tüketici işleminin konusunu oluşturmaktadır. SATICI ile arasında bayilik anlaşması olan 3. taraf firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışının yapılması, SATICI tarafından Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından SATICI'ya ait web sitesi üzerinden görüntülenebilmesi, listelenmesi ve aranabilmesi SATICI ve bayisi olduğu firmaya ait ürünün ALICI'ya satılmasına dair aracılık hizmetini de kapsamaktadır.
 • ÜYE: Şirket'e ait www.pixiloot.com sitesine üye olan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
 • ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Satıcı’nın sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Satıcı dilediği zaman ve herhangibir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.
 • ÜRÜN: Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek meydana getirilen kullanılabilir yarı işlenmiş veya tamamlanmış maddeyi ifade eder. Ürünler, bizzat Satıcı tarafından ya da Satıcı'nın yapmış olduğu bayilik anlaşmaları çerçevesinde www.pixiloot.com sitesi üzerinden satılır. Ürünler fiziki olarak satılmamaktadır. Satıcı tarafından Alıcı'ya sunulan, anında tüketilen, uygulama içi oyun parası ya da sayısal bir koddan oluşan ürünleri kapsamaktadır.
 • ZİYARETÇİ: www.pixiloot.com adresine erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı; Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır.
 • KULLANICI: www.pixiloot.com adlı Şirket'e ait internet sitesi üzerinden satışa sunulan Ürünler'i satan veya satın alan veya hizmetlerden faydalanan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
 • VERİTABANI: İçeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişebildiği ve mülkiyeti Şirket'e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen verilerin tamamıdır.
 • İÇERİK: www.pixiloot.com adlı internet sitesi üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel nesnelerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.
3. PİXİLOOT KOŞULLARI
 
 • Şirket tarafından 3. Taraf firmalarla yapılan bayilik anlaşması neticesinde Şirket, internet sitesinde veya mobil uygulamada Ürünler'in yüklenmesi, Ziyaretçileri Ürünlere, Hizmetlere, İçeriklere ulaşması, Ziyaretçilerin Ürünleri incelemesi ve görüntülemesi ve Alıcı tarafından satılan alınan Ürün'ün satın alma Hizmetler’ini sağlamaktadır. Şirket, sunmuş olduğu hizmetlerin değiştirilmesinde, yeni hizmetler eklenmesinde ve hizmetle alakalı yapılacak her türlü iş ve işlemde tek yetkilidir. Şirket tarafından bu yetki, tek taraflı olarak kullanılır ve hizmetlerde yapılacak her türlü iş ve işlemde herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • İnternet sitesine veya mobil uygulamaya üye olan Kullanıcılar tarafından yüklenen içerik ve hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Şirket, Kullanıcı tarafından yüklenen hizmet ve içeriklerle ilgili hiçbir koşulda doğruluk, hukuka uygunluk ve güvenlik taahhüt etmemektedir.
 • Pixiloot tarafından verilen Hizmetler; (i) Bayilik anlaşması yapılan gerçek ve tüzel veya 3. taraf firmalara ait Ürünler’in listelenmesi (ii) Satıcılara, Ürünler’i satışa sunabilecekleri, Alıcılara veya Ziyaretçilere ise Ürünler’i görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanması (iii) Alıcılar tarafından yapılan Ürün ödemelerinin taraflar arasında aktarılmasında aracılık edilmesidir.
 • www.pixiloot.com web sitesi ve bu kapsamda SATICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında SATICI ve ALICI arasında HİZMETLER tanımında belirtilen alt hizmet için mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve "Aracı Hizmet Sağlayıcı" sıfatına haizdir.
 • Şirket, Üyeler’in Pixiloot üzerinden satışa sundukları Ürünler’in Alıcılar tarafından bedelinin ödenmesini takiben verilecek onay dahilinde Alıcılar tarafından ödenen bedellerin ilgili Satıcı’ya aktarılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda Satıcılar, Şirket’i Satıcı namına satışa sunulan Ürünler’in bedelini tahsile ve Satıcı’nın hesabına aktarılması konusunda yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Alıcılar, Pixiloot vasıtası ile ödeme yaparak Satıcılar ile kurdukları sözleşme ilişkisi kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar. Şirket'in vermiş olduğu bu Hizmet karşılığında Satıcı'dan Hizmet Bedeli alma hakkı mevcuttur. Satıcı ise, Şirket’in Hizmetler karşılığında hizmet bedeli ödemekle yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder. Pixiloot bu Hizmet Bedeli bireysel ve kurumsal üyelerden %5 olarak ürün fiyatı üzerinden bir bedel talep eder. Bu bedel oranı bireysel ve kurumsal üyeler için farklılık gösterebilir. Bu oran Şirket tarafından internet sitesi ve mobil uygulama üzeinden herhangi bir zamanda hiçbir gerekçe gösterilmeksizin değiştirilebilir. Bu değişiklik yayınlandığı anda Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır. %5 olarak belirtilen hizmet bedelini belirleme yetkisi yalnızca Şirket’tedir.
 • Şirket, gerçek ve tüzel kişilerle bayilik anlaşması yapmaktadır. İşbu bayilik anlaşması neticesinde Şirket'e ait internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden gerçek ve tüzel kişilerin sunmuş oldukları hizmetler ve içerikler hukuka uygun olmak zorundadır. Bu yükümlülük ve sorumluluk Şirket'in bayilik anlaşması yapmış olduğu gerçek ve tüzel kişiler veya 3. Kişilere aittir. Şirket'in işbu hizmet ve içerikler nedeniyle herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Ziyaretçiler tarafından Şirket’in ilgili bölümlerine girilmesi gereken kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan edilen kişisel bilgilerin asıl amacı Şirket tarafından Ziyaretçilere sunulan Hizmetlerin daha iyi ve hızlı bir şekilde sunulması adınadır. İşbu kişisel bilgilerin yanlış olması ve bu durumun şirket tarafından tespit edilmesi halinde Şirket'in herhangi bir zarar görmesi durumunda Ziyaretçiler zararı karşılamakla yükümlüdür.
 • Satıcılar tarafından internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yüklenen veya değiştirilen İçerikler hukuka uygun olmak zorunda olup, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. İşbu sorumluluk ve yükümlülük yalnızca Satıcı'ya aittir. Şirket'in Satıcı'nın yapmış olduğu yükleme ve değişiklik içeriklerinden zarar gören veyahut hukuka aykırı olan hiçbir eylemden sorumlu olmadığı gibi kontrol etme yükümlülüğü de bulunmamaktadır.
 • Şirket, Ziyaretçiler'in Pixiloot üzerinde gerçekleştirdikleri her türlü iş ve işlemi kayıt altına almaktadır. Şirket tarafından işbu kayıt ve saklama işlemi hukuka uygun olup, Ziyaretçi tarafından Şirket'in toplamış olduğu verileri işleme yönünde açık rızası bulunmaktadır. Bu husus detaylı bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi'nde açıklanmıştır. İşbu Sözleşme ve Politikalar bir bütündür.
 • Şirket'e ait internet sitesine veya mobil uygulamaya üye olan her Ziyaretçi'nin bilgileri Şirket tarafından saklanılır. Şirket tarafından işbu kişisel bilgiler kullanılabilir, yargı mercileri tarafından hukuka uygun olarak talep edildiğinde paylaşılabilir, veritabanında saklanılabilir ve aynı zamanda işlenebilir. Bu husus Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi'nde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşbu Sözleşme ve Politikalar bir bütündür.
 • Şirket, www.pixiloot.com internet sitesi üzerinden Kullanıcılara ait ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Madde 6.1’de belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” toplama hakkınasahiptir.
 • Ziyaretçiler, her ne sebeple olursa olsun yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Ziyaretçiler’in yapmış olduğu hukuka aykırı işlemlerden kaynaklı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk yalnızca Ziyaretçi'ye aittir.
 • Satıcılar, Pixiloot üzerinde yayınladıkları Ürünler'e ilişkin bilgileri güncellemek zorundadır. Bu konuda tek yetkili Satıcı olup, Ürünler'in güncelliği hakkında Pixiloot tarafından herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Şirket'in belirli bir Ürün stoğu bulunmamaktadır ve Şirket belirli bir Ürün stoğu garanti etmemektedir. Pixiloot yalnızca aracı kurum olup, bayilik anlaşması yapmaktadır. Pixiloot Ürünleri stoksuz ve anlık olarak Kullanıcılara arz etmektedir. Pixiloot'da fiziksel hiçbir ürün satılmamaktadır. Ürünlerin tamamı anlık olarak tüketilen, sayısal kod veya buna benzer dijital ve genel adı ile E-PIN olarak adlandırılır.
 • Pixiloot üzerinden alışveriş yapmak için 18 yaşından büyük olunmalıdır. 18 yaşından küçük kişiler hiçbir şekilde alışveriş yapamazlar.
 • www.pixiloot.com üzerinden başka sitelere link verebilir. Şirket tarafından bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Kullanıcılar, işbu linklerin kullanılması nedeniyle yönlendirildikleri sitelerde karşılaşacakları her türlü hususun sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ederler.
 • Pixiloot tarafından Kullanıcı'nın kişisel bilgileri gizli tutulur. Şirket, işbu bilgileri gizli tutmak için bütün tedbirleri almayı taahhüt eder. Şirket tarafından alınan bütün tedbirlere rağmen Kullanıcılar'ın kişisel bilgileri zarar görmesi veyahut başkaca şahısların eline geçmesi durumunda Pixiloot'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Pixillot'da satılan Ürünler'in fiyatları Şirket tarafından belirlenmektedir. Ziyaretçiler, işbu fiyatlandırmayı kabul ederler. Kullanıcı tarafından Pixiloot'a indirim talebi ve kampanya teklifinde bulunulamaz. Pixiloot, farklı Kullanıcılara farklı fiyatlandırma yapma hakkını saklı tutar.
 • Alıcı, satın aldığı Ürün’ü kontrol etmekle yükümlüdür. Satıcı tarafından satılan Ürün’ün ayıplı olması halinde Alıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında yasal haklarından faydalanma hakkına sahiptir. Alıcı, işbu ayıplı Ürün'den kaynaklı kanuni haklarını yalnızca Satıcı'ya karşı kullanabilir. Şirket’in Ürün’ün satışından, tesliminden ve varsa ayıplarından dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu husus Alıcı tarafından peşinen kabul ve beyan edilir. Pixiloot, bayilik anlaşması gereği bayilik yaptığı 3. taraf firmalara ait Ürünler’in ayıplı çıkması durumunda Şirket tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı beyan edilir. Şirket tarafından ayıplı Ürün’ün incelenmesi adına 3. taraf firma tarafına işlemin başlatılması 30 iş gününü bulabilir. İşbu sözleşmede belirtilen 30 iş gününün geçilmesi durumunda satış işlemi iptal olur ve Alıcı'ya bakiyesi geri iade edilir.
 • Pixiloot üzerinden satın alınan bir Ürün'ün Alıcı tarafından ne şekilde satın alınacağı Şirket’in belirleyeceği ya da belirlemiş olduğu ödeme yöntemleri ile ödeme yapılacaktır. Şirket tarafından belirlenen ödeme yöntemlerine ilişkin satışa ek olarak promosyon, reklam ve taksitle ödeme imkanları Pixiloot üzerinden duyurulur. Pixiloot'da duyurulmuş olan promosyon, reklam, taksitle ödeme imkanları bankayla ilgili olup, işbu nedenle ortaya çıkacak herhangi bir hususla alakalı Şirket'in sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Şirket aracı bir kurumdur. Bu nedenle Şirket, sistemsel olarak yalnızca Satıcılar adına tahsil edilecek ödemeler dışında Alıcılardan herhangi bir ödeme talep etme hakkı bulunmamaktadır. Şirket, Satıcı'yı temsil etmemektedir. Satıcı ve Alıcı arasında ortaya çıkan bir uyuşmazlık esnasında Şirket'in ihtilaf çözücü rolü olmadığı hukuki zemine taşınan hiçbir olayda da taraf gösterilemez.
 • Kullanım Koşulları'nın ihlali halinde Şirket’in uğramış olduğu zararı maddi ve manevi tazmin hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ekleri Şirket'e ait internet sitesinde herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca sözleşmeler askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler Şirket'e herhangi bir tazmin talebinde bulunamaz.
 • Ziyaretçiler, Kullanım Koşulları'na ve eklerinde sayılı hak ve yükümlülüklere uygun davranmak zorundadır. Aksi durumun Şirket tarafından tespiti halinde Ziyaretçi'nin üyeliği geçici süre ile dondurulabilir, tamamen sonlandırılabilir ya da bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla başkaca önlemler alınabilir. Şirket'in saklı hakları, Ziyaretçi tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.
 • Satıcılar, Ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak Satıcı'nın yapmış olduğu değişikliklerden Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcı'nın yapmış olduğu değişiklikler nedeniyle Satıcı kaynaklı doğacak ya da doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerden ve işbu ihlaller nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve hukuki ve cezai tüm işlemlerden yalnızca Satıcı sorumludur. Şirket'in doğacak ya da doğabilecek zarar veya hukuki ve cezai işlemler nedeniyle sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ziyaretçi, Kullanıcı veya Üye tarafından Şirket’e yöneltilen herhangi bir talebe veya soruya Şirket'in yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Pixiloot, internet sitesine veya mobil uygulamaya erişim sağlayan Ziyaretçi'nin davranışlarından sorumlu değildir. Ziyaretçiler tarafından Pixiloot'un çevrimiçi veya çevrimdışı kullanılması sırasında ortaya çıkacak kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. her türlü işlemden dolayı Şirket’in hiçbir koşulda sorumluluğu bulunmamaktadır. Pixiloot'un kullanımından kaynaklı Şirket herhangi bir zarara uğrarsa Şirket'in maddi veya manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.
 • Pixiloot tarafından Hizmetler sunulduğu sırada; reklam, haksız rekabet, terör, kara para aklama, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzeller hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Kullanım Koşulları'na aykırıdır. Bu durumların varlığı halinde Kullanıcı, Pixiloot tarafından kalıcı veya geçici bir süre ile hizmetlere erişimden ve hizmetleri kullanmaktan mahrum bırakılabilir ve varsa Kullanıcı’nın oluşturduğu ilgili içerikler, materyaller, veriler ve diğer unsurlar, talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamları ve emniyet birimleri de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi ve idari mercilerle usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.
 • Şirket'e ait internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden ürün satışı ya da alışı veyahut başkaca işlemleri gerçekleştirebilmek ve hizmetlerden yararlanabilmek için Üye olmak şarttır. Pixiloot'a üye olmak ücretsizdir.
 • Pixiloot, hukuka uygun olmak kaydıyla, internet üzerinden satış yapan diğer platformlar vasıtasıyla kendi adına satış yapabilme hakkına sahiptir. Pixiloot'un başkaca platformlarda belirlemiş olduğu fiyatlar ile kendisitesindeki fiyatlar arasında farklar bulunabilir. İşbu farklar nedeniyle Kullanıcı'nın herhangi bir hak talebinde bulunma hakkı bulunmamaktadır.
 • Şirket'e ait internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan satışlar sonrası Kullanıcılar; Pixiloot'dan destek talebinde bulunamazlar. Şirket, aracı kurum hizmeti görmektedir. Pixiloot tarafından sağlanan Hizmetler'in kullanılabilmesi ve erişilebilmesi adına Kullanıcı'nın gerekli teknik altyapıya sahip olması gerekmektedir. Kullanıcının kendisinden ve eksik teknik altyapıdan kaynaklanan her türlü işlem sonrası Şirket'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Pixiloot, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden Kullanıcılar'a 3. Kişi ya da firmaların reklamalarını sunabilir. Pixiloot tarafından sunulan reklam, kampanya ve promosyonlar, SMS, e-mail; mobil uygulama üzerinden ise özel bildirim vasıtaları ile Kullanıcılar'a rızaları dışında gönderilebilir. Kullanıcı tarafından işbu kampanya, promosyonlar vb. bildirimler istenmiyorsa belirlenecek yöntem ile Kullanıcı artık bu bildirimlerden yararlanamayacaktır. Kullanıcı, yalnızca ilgili internet sitesini veya mobil uygulamayı kullanan statüsündedir. Bu nedenle internet sitesine veya mobil uygulamaya reklam, promosyon ve kampanyalar hakkında içerik de dahil olmak üzere herhangi bir teklifte bulunma hakkı yoktur.
 • Kullanıcı, Pixiloot'a üye olan ve internet sitesi içinde üyeliği kullanan gerçek ya da tüzel kişiye denmektedir. Bu nedenle Pixiloot ile kullanıcı arasında, taraflarca aksi herhangi bir akit ile düzenlenmediği sürece, hukuki bir ilişki bulunmamaktadır. Aksi iddia edilemez.
 • Kullanıcılar tarafından başka kullanılacılarla kendi aralarında internet sitesi üzerinden kişisel bilgilerin, verilerin, hesapların veyahut başkaca bilgilerin paylaşılmasından kendileri sorumludur. İşbu paylaşımlardan Şirket sorumlu olmadığı gibi paylaşılan bilgilerin güvenliğinden Şirketsorumlu değildir.
 • Pixiloot tarafından Kullanım Koşulları'nda belirlenen ve sağlanması gereken Hizmetler adına gerekli çabayı sarf eder. Ancak işbu Hizmetler'in süreklilik, hatasızlık ve güvenirliğini garanti edemez.
 • Kullanıcı işbu sözleşme ile Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Üyelik Sözleşmelerinden de sorumludur.
 
4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 
 • Pixiloot tarafından oluşturulan içerikler, Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, Şirket'in Veritabanı, Arayüz’ü, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Şirket’e aittir ve/veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisansaltında edinilmiştir. Şirket tarafından istisnai ve açıkça yetki verilen haller dışında Pixiloot'a ait her türlü içerik, bilgi, arayüz, veritabanı ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Şirket'e ait tüm içerikler paylaşılamaz ve kopyalanamaz.
 • Kullanıcı'nın internet sitesine yüklediği içeriklerden kendisi sorumludur. Kullanıcı tarafından yüklenilen veyahut paylaşılan içeriklerden bir veya birkaçının izinsiz veya hukuki sürece neden olabilecek düzeyde olması durumunda işbu hukuki süreçlerden yalnızca Kullanıcı sorumlu olup, Şirket'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Pixiloot tarafından hukuka aykırı veya belirtilen kriterlere uymayan içerikler herhangi bir bildirimde bulunulmadan silinir, Pixiloot'un bu hakkı saklıdır.
 • Kullanıcı tarafından Pixiloot'da yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içerik çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz ve işlenemez. Kullanıcı tarafından belirtilen bu hususlar taahhüt edilir.
 • Kullanıcı tarafından Şirket'e ait www.pixiloot.com adlı internet sitesi üzerinden Şirket'in veya üçüncü kişilere karşı hukuka aykırı hareket de bulunamayacağı gibi tarafların şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirilmeyeceği de kabul ve taahhüt edilir.
 • Şirket'e ait internet sitesi içinde yer alan içeriklerin tamamı Şirket’in mülkiyeti altındadır. Resmi yollar üzerinden ilgili yetkililere yazılı olarak başvurulmadığı ve ilgili yetkililer tarafından onay verilmediği sürece Pixiloot bünyesinde yer alan içeriklerin hiçbiri çoğaltılamaz, kopyalanamaz, 3. kişiler ile paylaşılamaz.
 • Kullanıcı tarafından veritabanına erişim talebi istenemeyeceği gibi Kullanıcı'nın herhangi bir girişimde de, api, script veya başka türlü yazılımlar.., bulunması yasaktır. Şirket tarafından bu durumun tespiti halinde Kullanıcı'nın üyeliği sonlandırılır ve Şirket bu nedenle maddi bir zarara uğramışsa işbu zarar Kullanıcı'dan tazmin edilir. Şirket'in tazmin hakkı saklıdır.
 • Pixiloot'un kullanmış olduğu ve Pixiloot'u temsil eden her türlü içerik yalnızca Şirket'e aittir. İşbu içerikler yalnızca Şirket'in yazılı onayı ile başkaca platformlarda kullanılabilir. Şirket'in diğer ortakları www.pixiloot.com adlı internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen gerçek veya tüzel kişiler dışında Pixiloot ile doğrudan veyahut dolaylı olarak elde edilen hiçbir içerik kullanılamaz.
5. MÜCBİR SEBEPLER
 
 • Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
 • Mücbir sebepler nedeniyle Şirket'in işbu sözleşmede sıralanan yükümlülükleri yerine getirememesi veya geç yerine getirmesi nedeniyle Şirket'e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği gibi Kullanıcı'nın mücbir sebep nedeniyle ifa edilemeyen yükümlülükler adına Şirket'ten tazminat talepetme hakkı bulunmamaktadır.
 
6. DEVİR
 
 • Pixiloot tarafından işbu sözleşme bildirimsiz olarak kısmen veya bütünüyle devredilebilir. Ancak Kullanıcı, Kullanım Koşulları'nın tamamını veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez.
 
7. YÜRÜRLÜLÜK
 
 • İşbu Kullanım Sözleşmesi, karşılıklı olarak kabul edilerek Kullanıcı'nın elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.
 • Taraflar arasında akdedilen Kullanım Koşulları'nda ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Şirket, Kullanım Koşulları'nda veya eklerinde yer alan hükümlerden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleme hakkına sahiptir. Şirket tarafından sözleşme üzerinde yapılan değişiklikler internet sitesinde yayınlandığı anda tüm Kullanıcılar adına hüküm doğuracaktır. Kullanıcı tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda getirilen değişiklikleri bilmediğini veyahut haberi olmadığı gerekçesi kabul edilmeyecektir.
EPİNLER İlanlar İlan Oluştur Yazılım Ürünleri Çekilişler