ilan veya ürün ara...

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
PİXİLOOT ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Pixiloot'a üye olan bir gerçek ve tüzel kişi, aşağıda yazılı olan üyelik koşullarını, kullanım koşullarını, gizlilik politikasını, çerez politikasını, kişisel verilerin korunması politikası ve iptal & iade koşullarına aitbütün hususları kabul etmekle yükümlüdür.
 
1. TARAFLAR ve SÖZLEŞME KONUSU
 • Üyelik Sözleşmesi, Ziyaretçi, Üye, Kullanıcı, Satıcı veya Alıcı olarak Pixiloot adına hizmet veren her türlü platforma erişim sağlayan kişileri gözetmeksizin kapsamaktadır.
 • www.pixiloot.com isminin resmi temsilcisi KADIKÖY MAH. GENCER SK. IZMIT/KOCAELI adresinde yerleşik olan PixiAjansı (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) adlı şahıs şirketidir. www.pixiloot.com adına her türlü platform üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır.
 • Üyelik Sözleşme’nin konusu www.pixiloot.com internet sitesi üzerinden üyenin faydalanacağı şartların belirlenmesidir.
2. TANIMLAR
 • SATICI: Mal ve hizmet satan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
 • ALICI: Satıcı'ya ait siteye üye olmakla birlikte; mal veya hizmetleri satın alan, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • ŞİRKET: PixiAjansı'na ait şahıs şirketini ifade eder. www.pixiloot.com adlı internet sitesinin sahibidir.
 • İNTERNET SİTESİ: Tüm hakları Şirket'e ait www.pixiloot.com adlı internet sitesini ifade eder.
 • MOBİL UYGULAMA: Cep telefonu, tablet ve benzeri elektronik taşınabilir cihazlarda çalışan tüm hakları Şirket'e ait uygulamadır. Şirket'e ait mobil uygulama AppStore ve GooglePlay üzerinden indirilerek elde edilir. Belirtilen siteler dışında başka yollarla ilgili cihazlara indirilen mobil uygulamadan Şirket'in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • HİZMET: Hizmet, satıcı tarafından sağlanan, maddi bir niteliği olmayan, alım satımı mümkün olan bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen her türlü tüketici işleminin konusunu oluşturmaktadır. SATICI ile arasında bayilik anlaşması olan 3. taraf firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışının yapılması, SATICI tarafından Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından SATICI'ya ait web sitesi üzerinden görüntülenebilmesi, listelenmesi ve aranabilmesi SATICI ve bayisi olduğu firmaya ait ürünün ALICI'ya satılmasına dair aracılık hizmetini de kapsamaktadır.
 • ÜYE: Şirket'e ait www.pixiloot.com sitesine üye olan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
 • ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Satıcı’nın sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Satıcı dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.
 • ÜRÜN: Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek meydana getirilen kullanılabilir yarı işlenmiş veya tamamlanmış maddeyi ifade eder. Ürünler, bizzat Satıcı tarafından ya da Satıcı'nın yapmış olduğu bayilik anlaşmaları çerçevesinde www.pixiloot.com sitesi üzerinden satılır. Ürünler fiziki olarak satılmamaktadır. Satıcı tarafından Alıcı'ya sunulan, anında tüketilen, uygulama içi oyun parası ya da sayısal bir koddan oluşan ürünleri kapsamaktadır.
 • ZİYARETÇİ: www.pixiloot.com adresine erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı; Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır.
 • KULLANICI: www.pixiloot.com adlı Şirket'e ait internet sitesi üzerinden satışa sunulan Ürünler'i satan veya satın alan veya hizmetlerden faydalanan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
 • VERİTABANI: İçeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişebildiği ve mülkiyeti Şirket'e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen verilerin tamamıdır.
 • İÇERİK: www.pixiloot.com adlı internet sitesi üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel nesnelerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.
3. GENEL HÜKÜMLER
 • Üyelik Sözleşmesi; Şirket'in Üye'ye yararlandıracağı Hizmetler için geçerli olup üyelik adına gereken şartları belirlemektedir.
 • İşbu internet sitesine gerçek ve tüzek kişiler üye olabilir. Gerçek kişiler işbu siteye üye olurken Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının aradığı ehliyete sahip olduklarını taahhüt ederler. Aynı şekilde tüzel kişiler ise Üyelik Sözleşmesi’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişilik adına bağlayıcı olduğunu taahhüt ederler.
 • Üye tarafından Üyelik Sözleşmesi kabul edilerek Şirket'e ait İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama aracılığıyla sağlayanan Hizmetlerden yararlanmaya, Pixiloot'a giriş yapmaya yetkili olduğuna, Pixiloot'a girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiği kabul, beyan ve taahhüt edilir.
 • Üyeliğin kabulündeki tek merci Şirkettir. Üyelik başvurusu Şirket tarafından değerlendirilmektedir. Üyeliğe uygun görülmeyen gerçek veya tüzel kişiler için Şirket, herhangi bir gerekçe göstermeksizin üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir. Üyelik işlemleri tamamlanan gerçek veya tüzel kişilerin üyeliği Şirket'in geçerli bir sebep gösterilmeden durdurma, iptal etme ve/veya Hizmet kesintisi yapma hakları mevcuttur.
 • Üyelik, www.pixiloot.com adlı internet sitesinin ilgili bölümünden internet sitesine giriş yapan Ziyaretçiler tarafından gerekli olan üyelik formunun doldurulması ve Şirket’in bu üyelik işleminionaylanması ile tamamlanır.
 • Üyeler tarafından İnternet Sitesi’nin veya Mobil Uygulama’nın ilgili bölümlerine girilmesi gereken banka ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerinin girilmemesi halinde Alıcılar’dan tahsilat yapamayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Üyelik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişiden; kimlik fotokopisi, T.C. kimlik numarası, sürücü belgesi, pasaport, banka tarafından onaylanmış hesap ve IBAN bilgileri, yerleşim yeri belgesi, banka tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş dekont, vergi levhası, imza sirküleri ve bununla sınırlı olmamak üzere ilave bilgi ve belge Şirket tarafından talep edilebilir. Banka bilgileri Üye’nin kendi adına olmalıdır. Başka kişilere ait banka hesapları Pixiloot'a üye olurken kullanılamaz. Şirket tarafından bu durum tespit edilirse hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Üye'nin başvurusu reddedilir.
 • Şirket tarafından talep edilen ve Üye’nin göndermesi gereken her türlü belge için ortaya çıkacak kargo masrafları Üye tarafından karşılanır.
 • www.pixiloot.com web sitesi ve bu kapsamda SATICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında SATICI ve ALICI arasında HİZMETLER tanımında belirtilen alt hizmet için mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve "Aracı Hizmet Sağlayıcı" sıfatına haizdir. SATICI'nın aracı olduğu diğer SATICI'ların ürünleri hakkında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcı'nın Pixiloot üzerinden verdiği ilanların her türlü durumundan Satıcı sorumludur. Pixiloot tarafından Satıcı'ya bildirimde bulunulmaksızın Satıcı'nın vermiş olduğu ilanı geçici veya sınırsız süreyle kaldırma hakkı mevcuttur.
 • Şirket, Üyeler’in Pixiloot üzerinden satışa sundukları Ürünler’in Alıcılar tarafından bedelinin ödenmesini takiben verilecek onay dahilinde Alıcılar tarafından ödenen bedellerin ilgili Satıcı’ya aktarılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda Satıcılar, Şirket’i Satıcı namına satışa sunulan Ürünler’in bedelini tahsile ve Satıcı’nın hesabına aktarılması konusunda yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Alıcılar, Pixiloot vasıtası ile ödeme yaparak Satıcılar ile kurdukları sözleşme ilişkisi kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar. Şirket'in vermiş olduğu bu Hizmet karşılığında Satıcı'dan Hizmet Bedeli alma hakkı mevcuttur. Satıcı ise, Şirket’in Hizmetler karşılığında hizmet bedeli ödemekle yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder. Pixiloot bu Hizmet Bedeli bireysel ve kurumsal üyelerden %5 olarak ürün fiyatı üzerinden bir bedel talep eder. Bu bedel oranı bireysel ve kurumsal üyeler için farklılık gösterebilir. Bu oran Şirket tarafından internet sitesi ve mobil uygulama üzeinden herhangi bir zamanda hiçbir gerekçe gösterilmeksizin değiştirilebilir. Bu değişiklik yayınlandığı anda Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır. %5 olarak belirtilen hizmet bedelini belirleme yetkisi yalnızca Şirket’tedir.
 • Üyeler, Alıcılar’dan tahsilat yapabilmek için belirlenen ve internetsitesinde veya mobil uygulamada beyan edilen Hizmet Bedeli oranlarını peşinen kabul eder. Üyeler, Satıcılar, Alıcılar, Ziyaretçiler veya Kullanıcılar, Pixiloot'un ilgili bölümlerine girilmesi gereken bilgilerden kendileri sorumlu olup, Şirket'in işbu bilgileri kabul etme ve doğruluğunu kontrol etme gibi yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Pixiloot, Veritabanı’nda tutulan bilgileri; istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Kullanıcılar’ın genel eğilimlerini belirlemek, Kullanıcılar’a daha zengin içerik sunabilmek amacıyla kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.
 • Pixiloot, Üyeler tarafından gönderilen Ürün bilgi, görsel ve açıklamaları ve/veya Ürün hakkında yapılan yorum ve önerileri ve her türlü İçerik’i, her şekilde kullanma hakkına sahiptir. Belirtilen hususlar haricinde Üye'nin Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler 3. kişi ve kurumlar ile paylaşılmaz.
 • Şirket'in Üye’nin satın alma miktarlarını sınırlama hakkı mevcutur.
 • Şirket, internetsitesinde mevcut Ürün görsellerini orjinaline en yakın şekilde sunmak için çaba sarf eder, ancak Ürünler’in görselliğinin doğruluğu noktasında hiçbir şekilde taahhütte bulunmamaktadır.
 • Şirket, Üyelere sunmuş olduğu Hizmetler kapsamında; kesintisiz devamlılık, sürekli güncelleme, satış garantisi, hatasızlık dahil, açık ya da kapalı hiçbir şekilde garanti vermez. Şirket, gerekli gördüğü zamanlarda herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya sürekli durdurabilir. Hizmetler’in geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in Üyeler’e karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Şirket, Üyeler’e uygulanan Hizmet Bedeli’nde kampanya ve/veya promosyon uygulama hakkına sahiptir. Kampanya ve/veya promosyonların süresi Şirket tarafından belirlenir ve yine Şirket tarafından belirtilen süre dolmadan sonlandırılabilir.
 • Şirket aracı bir kurumdur. Bu nedenle Şirket, sistemsel olarak yalnızca Satıcılar adına tahsil edilecek ödemeler dışında Alıcılardan herhangi bir ödeme talep etme hakkı bulunmamaktadır. Şirket, Satıcı'yı temsil etmemektedir. Satıcı ve Alıcı arasında ortaya çıkan bir uyuşmazlık esnasında Şirket'in ihtilaf çözücü rolü olmadığı hukuki zemine taşınan hiçbir olayda da taraf gösterilemez.
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, kara para aklama, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar dahil olmak  fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu durumların varlığı halinde Üye, Pixiloot tarafından kalıcı veya geçici bir süre ile hizmetlere erişimden ve hizmetleri kullanmaktan mahrum bırakılabilir ve varsa Üye’nin oluşturduğu ilgili içerikler, materyaller, veriler ve diğer unsurlar, talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamları ve emniyet birimleri de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi ve idari mercilerle usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.
 • Canlı destek hattından sadece satış öncesi ve sonrası konular için destek verilir. Üye'nin diğer destek ihtiyacı konuları için internet sitesinde belirtilen mail ya da Discord kanalı üzerinden ulaşılma sağlanması gerekmektedir.
 • Üye tarafından satın alınan League of Legends Unranked hesaplar için Şirket herhangi bir ücretiadesi yapmaz. Şirket tarafından yalnızca 1 haftalık garanti süresi boyunca, 1 adet yeni telafi hesabı teslim edilir.
 • Üye tarafından internet sitesinde ilan satışı veya alışı yapıldıysa Üye'nin kişisel bilgileri 5 yıl boyunca sistemde saklanmak zorundadır. Üye bilgilerinin saklanma amacı, yetkili merciler tarafından olası bir adli süreçte ilgili makamlara teslim edebilmek adınadır.
 • www.pixiloot.com web sitesinde takas yoluyla alışveriş yapmak veya böyle bir teklifte bulunmak kesinlikle yasaktır. Aksi halin mevcudu durumunda Şirket tarafından Alıcı'nın ve Satıcı'nın hesapları herhangi bir gerekçe ya da bildirimde bulunulmaksızın kapatılır. İşbu üyelere karşı destek sağlanmaz.
 • Üye, www.pixiloot.com web sitesi ve mobil uygulamasına kayıt olarak Pixiloot tarafından satış ve alış mesajlarınızın sms olarak telefonunuza iletilmesine, mail üzerinden satış işlemleri ile ilgili e-posta gönderilmesini kabul eder. Web sitesi ya da web sitesi içerisinden aktarılan her türlü destek sistemi esnasında Pixiloot yönetimi, çalışanları ve üyelerine küfür, hakaret, taciz içerikli mesaj gönderen kişilerin üyelikleri derhal kapatılır ve hukuki süreç başlatılır. İlanı verilen Ürün ile alakalı alış-veriş işlemlerinde oluşabilecek sorunları önlemek, üyelerin mağdur olmamasını sağlamak ve sorunu çözmek adına Pixiloot tarafından alıcı ve satıcıya Whatsapp üzerinden ve/veya telefon araması ile ulaşabilir.
 • İnternet sitesinde belirtilen ödeme şekli dışında başka bir ödeme talebinde bulunulması yasaktır. Bu durumun varlığı halinde üyelerin üyelikleri Şirket tarafından herhangi bir gerekçe ve bildirimde bulunulmaksızın sonlandırılmaktadır.
 • Satıcı tarafından ilan açıklamasında verilmesi gereken yeterli bilgiye yer verilmediyse, Satıcı kaynaklı doğacak mağduriyetlerde Alıcı haklı bulunacak ve Şirket tarafından işlemin iptali sağlanarak Alıcıya ücreti iade edilecektir.
 • Siteden herhangi bir gerekçe ile daha önce üyeliği geçici süre ile dondurulan ya da iptal edilen bir üye, yeniden siteye üye olmaya çalışırsa ve bu durum Şirket tarafından tespit edilirse Üye'nin yeni hesabı da hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatılacaktır.
 • Satıcı'nın tek bir hesabı bulunmaktadır. Satıcı tarafından aynı hesap bilgileri birden fazla Alıcıya pazarlaması ve bu durumun Şirket tarafından tespit edilmesi durumunda Satıcı'nın hesabı hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kapatılır.
 • Şirket tarafından Üyelere gönderilen veya Üyelerin kendi aralarında gönderdikleri bakiye kuponları yalnızca site içinde kullanılmak zorundadır. Bakiye kuponlarına ilişkin hiçbir şekilde çekim talebi oluşturulamaz.
 • Taraflar arasında dijital kod satın alımı sırasında video kaydı başlatılması zorunlu olup, kod ile alakalı bir şikayet kaydı meydana geldiğinde Şirket tarafından Ürünün satın alınmadan önce, satın alım anı ve sonrasının video kaydı talep edilir.

4. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Üye, Şirket'e ait internet sitesinde yayınlanan kurallara uygun olarak Hizmetler’den faydalanmayı kabul ve taahhüt eder. Şirket tarafından belirtilen kurallarda bir değişiklik yapılması halinde Üyeler kazanılmış ve/veya önceye dayalı hak iddiasına bulunamazlar. Üyelik sözleşmesine ait değişiklikler www.pixiloot.com internet sitesinde yayınlanır ve yayınlandığı an yürürlüğe girmiş sayılır.
 • Üye’nin, Pixiloot üzerinden yapmış olduğu her türlü işlemden kendisi sorumludur. Bu sorumluluk hukuki ve cezai olabilmektedir. Şirket'in Üye'nin yapmış olduğu işlemlerden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda Üye, yapacağı tüm işlemlerde yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere riayet edeceğini ve bunların düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, yürürlükte olan mevzuatın beraberinde getirdiği sorumlulukları bilmediğini veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.
 • Alıcı tarafından bedeli ödenerek satın alınan Ürün Satıcı tarafından Alıcı'ya ulaştırılmak zorundadır. Bu durum Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Satıcı'nın teslim edemediği Ürün nedeniyle Şirket'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı tarafından Şirket'e bir bildirimde bulunulursa bu durumda Şirket sözleşmeler gereği Satıcı'nın hesabını geçici olarak dondurabilir ya da süresiz kapatabilir. Alıcı ve Satıcı arasındaki süregelen herhangi bir uyuşmazlık durumunda Şirket arabuluculuk ve hakem görevi üstlenmez.
 • Pixiloot'a üye olan tüm gerçek ve/veya tüzel kişiler, Pixiloot'da girilmesi gereken tüm kişisel bilgilerin (isim, soyad, telefon, TC kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, vergi levhası) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Üye tarafından girilen kişisel bilgilerde bir uyuşmazlık veyahut hukuka aykırılık olduğunu tespit ederse Üye'nin hesabı Şirket tarafından geçici süre ile dondurabilir ya da süresiz kapatabilir.
 • Üyelik Sözleşme'si ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket'e ait ve internet sitesinde belirtilen e-posta adresi ve Üye'nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak Şirket'e bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 • Şirket, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini herhangi bir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın geçici olarak dondurabilir veya sürekli olarak kapatabilir. Bunun yanında Şirket üyelik hakkında belirli sınırlamalar getirebilir veya işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik Sözleşmesi'nin feshedilmesi, üyeliğin askıya alınması veya kapatılması durumunda Üye’nin, Şirket’ten mevcut bir alacağının olması halinde, Şirket işbu alacağı muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile alıkoyma hakkına sahiptir.
 • Üye tarafından Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve eklerine aykırılık hallerinde Şirket’in maddi ve manevi zarar tazmin talep hakkı saklıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri Şirket'e ait internet sitesinde herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca sözleşmeler askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler Şirket'eherhangi bir tazmin talebinde bulunamaz.
 • Üyelik Sözleşme'si www.pixiloot.com internet sitesi içinde bulunan Hizmetler’in tamamının sonlanması haline kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Fakat Şirket tarafından ek hizmet sunulmaya başlanırsa işbu sözleşme ek hizmetler için geçerli sayılır.
 • Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Üye’ye önceden herhangi bir bildirimde bulunmadan (özellikle, ancak sınırlı olmamak üzere; çalıntı, orijinal olmayan, kaçak ve/veya sahte ürün satışlarında) Üye hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılıklarına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına Üye’yi şikayet veya ihbarda bulunabilir. Üye, Şirket’in şikayeti sonucu herhangi bir zarara uğraması durumunda, Şirket’ten tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Şirket’in Alıcı ve Satıcı arasındaki maddi getirisi olan işlemlerden dolayı fatura kesme zorunluluğu yoktur. Şirket aracı kurumdur. Satıcı, yaptığı satışa ilişkin KDV faturası kesmek ve faturayı Alıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Şirket, Alıcı ve Satıcı arasında yapılan satış işlemi nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye'lerin Alım ve satım işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilirse Şirket tarafından hesaplar geçicisüre ile dondurulabilir veya tamamen kapatılabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili resmi kurumları, Üyeler arasındaki para transferi konusunda usulüne uygun bilgi ve belge talebinde bulunursa Şirket bu bilgi ve belgeleri Üye’ye bildirimde bulunmadan ivedilikle resmi kurumlara teslim etmekle yükümlüdür. Yasal işlemlerden Şirket sorumlu tutulamaz.
 • Üye tarafından Üyelik Sözleşmesi 15 gün öncesinden yazılı ve imzalı bir dilekçe ile feshedebilir. Şirket tarafından fesih işleminin onaylanması durumunda Şirket, Üye'ye e-mail veya sms ile bildirimde bulunur.
 • Üye, Şirket'e ait internet sitesi üzerinde listelediği ürünü yalnızca Pixiloot üzerinden Alıcı'ya satabilir. Satıcı tarafından Ürün'ün Alıcı'ya farklı bir platform veyahut başkaca bir yol üzerinden satılır ve bu durum Şirket tarafından tespit edilirse Üyelik Sözleşme'si Şirket'çe feshedilir. Satıcı'nın Ürün'ü başkaca bir yol ile Alıcı'ya satması nedeniyle Şirket gelir kaybına uğrarsa bu durumda Şirket'in tazmin haklı saklıdır. Şirket tarafından Üye'nin tespit edilmesi durumunda üyelik hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ve bildirimde bulunulmaksızın iptal edilir. Üye'nin yeniden üye olması engellenir.
 
5. ÜYELİK PROFİLLERİ
 • Üye, Üyelik Sözleşmesini kabul etmekle, Şirket’in Üye’nin Pixiloot'da bulunan üyeliğine her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve hiçbir bildirimde bulunmadan erişme yetkisi olduğunu kabul eder.
 • Üye, kendisine ait üyelik sayfasını oluşturmak zorundadır. Bu üyelik sayfasında Üye kendisine ait kişisel bilgileri (isim, soy isim, telefon, TC kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, vergi levhası vs.) belirtilen yerlere girecektir. Üye'nin üyelik sayfasını oluştururken girmiş olduğu bazı bilgiler Şirket tarafından gerekli Hizmetler'de kullanılmak üzere isteniyor olup, ana profil ekranında işbu bilgiler gözükmeyebilir. Gerekli bilgiler girildiğinde ve profil oluşturulduğunda Üye profilinde sergilemek istediği Ürünler’i satışa sunabilir. Şirket, profil sayfasının her türlü bölümünü istediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.
 • Üye, profil sayfasında yer alan kendisine ait bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye tarafından bu bilgilerin eksik veya hatalı verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan Şirket sorumlu değildir.
 • Üye profilleri üyeliği kim kullanacaksa onun adına açılır, başkası adına açılamaz. Üyelik başkasına kullandırılamaz ve açıldıktan sonra başkasına devredilemez. Şirket tarafından Üye'nin işbu davranışları sergilediği tespit edildiği takdirde Şirket tarafından Üyelik Sözleşme'si tek taraflı olarak feshedilebilir, aynı zamanda herhangi bir sebep belirtmeden Üye'nin üyeliğine son verilebilir. Üye'nin başkaca üyelerle yapmış olduğu hesap işlemlerinden Şirket sorumlu değildir, yasal olarak Şirket'i bağlamaz.
 • Üye tarafından Üyelik Sözleşmesi veya Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri Şirket'in belirlediği etik değerlere, hukuka ve hakkaniyete aykırı davranışta bulunulursa Üye sınırsız süre ile Pixiloot'a yeniden üye olamayacak şekilde engellenebilir (banlanabilir). Şirket tarafından bu işlem için Üye'nin T.C. numarası ve hesap numarası üzerinden doğrulama yapılabilir. Üye'nin süresiz bir şekilde engellendiği tespit edildiği takdirde, Şirket tarafından bir bildirimde bulunulmadan, yeniden yapılan üyelik müracaatı reddedilir.
 • Üye tarafından oluşturulan ve kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşması yasak olduğu gibi aynı zamanda bu bilgileri korumakla da yükümlüdür. Üye, kullanıcı adı ve şifresinin izinsiz bir şekilde başkaları tarafından kullanıldığını tespit ettiği anda Şirket'e haber vermeyi taahhüt eder. Şirket, üyeliğin izinsiz kullanımını engellemek amacıyla Üye’nin Pixiloot'a erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
 • Üye, üyelik profilinde yayınladığı Ürün fotoğrafları ya da profil fotoğraflarının kendisine ait olduğunu, gerçeği yansıttığını ve toplumsal ahlak kurallarına uygun olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halin mevcudu halinde Şirket herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ilgili Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
 • Şirket tarafından açılan ancak kullanılmayan üyelikler geçersiz kılınır. Üye tarafından 6 ay ve üzeri boyunca herhangi bir kullanıcı hareketinde bulunulmadığı takdirde Şirket üyeliği pasife alabilir. Üyelik profillerinin Şirket tarafından tekrar aktif hale getirilmesi nedeniyle ortaya çıkacak olan ilave işlemler Üye’den talep edilebilir.
 • Hiçbir Üye Pixiloot üzerinden başka bir üyeyi hedef gösteremez, hakkında kötü yorumlarda bulunamaz ve manipülasyon eyleminde bulunamaz. Üyeler arasında bahsi geçen eylemler nedeniyle oluşacak maddi veya manevi zararlardan Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi aynı zamanda mevcut uyuşmazlıklarda Şirket taraf olarak gösterilemez.
 • Üye, üyelik sayfasında işlemlere ait geçmiş kullanıcı hareketlerini (log) görüntüleyebilir. Kullanıcı hareketleri Üye'ye Şirket tarafından sunulur ve Şirket'in talep ettiği loglar dışında başkaca bir kayıt tutmadığını kabul eder. Üye'nin Şirket tarafından kendisine sunulan kayıtlar dışında başkaca kayıt isteme ya da ilave kayıt isteme hakkı bulunmamaktadır.
 • Üyelik Sözleşmesi herhangi bir sebeple sonlandığında Üye'nin üyelik bilgileri Pixiloot veritabanından kaldırılır. Pixiloot tarafından Üye'ye karşı ispat yükümlülüğü bulunmamaktadır.Her üye yalnızca bir T.C. Kimlik numarası veya e-mail adresi veya telefon numarası kullanmak zorundadır. İşbu kişisel bilgilerle Şirket tarafından üyelik teyit edilir. Bu nedenle kullanılan bilgilerle ikinci bir üyelik oluşturulmaz.
 
6. ÜRÜN SATIŞINA İLİŞKİN KURALLAR
 • Üyeler satış yaparken İlan Verme Kuralları’nı göz önünde bulundurmak zorundadırlar.
 • Üye, Pixiloot'da sattığı Ürün'lerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı içerik içermeyeceğini ve içeriklerinde belirtilen mevzuatlara aykırı beyan, resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, İçerikler’de diğer Kullanıcı, firma, gerçek veya tüzel şahıs ve Pixiloot'un rakipleri hakkında karalama, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı fiilleri gerçekleştiremeyeceğini, Pixiloot altyapısını herhangi bir şekilde bozacak girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, pornografik içerikli metinler ve görseller kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, üyelik sayfasında satışa çıkarılan ürün ve hizmetlerden kendisi sorumludur. Satıcı tarafından satış nedeniyle Şirket ile doğrudan ve dolaylı bir ilişki içinde olunmadığını kabul edilir.
 • Şirket'in belirli bir Ürün stoğu bulunmamaktadır ve Şirket belirli bir Ürün stoğu garanti etmemektedir. Pixiloot yalnızca aracı kurum olup, bayilik anlaşması yapmaktadır. Pixiloot Ürünleri stoksuz ve anlık olarak Kullanıcılara arz etmektedir. Pixiloot'da fiziksel hiçbir ürün satmamaktadır. Ürünlerin tamamı anlık olarak tüketilen, sayısal kod veya buna benzer dijital ve genel adı ile E-PIN olarak adlandırılır.
 • Satıcılar tarafından üyelik profilinde yer alan fiziksel veya fiziksel olmayan ürünlerden Pixiloot'un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ürünler hakkında Pixiloot hiçbir şekilde garanti vermemektedir. Pixiloot aracı kurumdur. Satıcı tarafından Alıcı'ya ulaştırılması gereken ürünler hakkında da Pixiloot'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcı ve Alıcı arasında kurulan ticari ilişkiye Pixiloot hiçbir şekilde taraf edilemez. Şirket tarafından Pixiloot'da yayınlanan İçerikler’in hukuka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz niteliği taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile diğer kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunulmadan ilgili İçerik’in yayını geçici dondurulabilir veya yayın sürekli olarak durdurulabilir. Bu durumların varlığı halinde Şirket’e Ürün içeriğini yayınlaması adına yapılan ödeme hiçbir koşul altında Üye'ye iade edilmeyecektir. Üye tarafından ödenilen bedelin iadesinin Şirket'ten talep edilemeyeceği peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.
 • Alıcı ve Satıcı ilişkisinden kaynaklı herhangi bir ihtilaf durumunda Pixiloot'un taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleme, kurma veya çeşitli şekillerde oluşturma veya hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Alıcı ve Satıcı ilişkisinden kaynaklanan satış işlemi nedeniyle satış ve satış sonrası itiraz aşamalarından taraflar bizzat ve de şahsen sorumlu olup, Pixiloot'un işbu konuda herhangi birsorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üyeler, Pixiloot'a ait sözleşme ve eklerini kabul ederek Şirket’i ve Pixiloot'u maddi ve manevi herhangi bir zarara uğratmayacakları taahhüt ederler. Satıcı ve Alıcı aralarında meydana gelen ticari ilişkiyi saygı çerçevesinde yürütmek zorundadır. Bu nedenle taraflar arasında hakaret içeren, aşağılayıcı ve rencide eden ifadeler kullanılamaz. Taraflar bu hususu peşinen kabul eder. Alıcı tarafından yukarıda beyan edilen davranışlardan birinin bir şekilde tezahürü meydana geldiği tespit edildiğinde şikayet edilen Satıcı’ların üyelikleri geçici bir süre dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 • Üyelik Sözleşme'sine veyahut Pixiloot'a ait herhangi bir sözleşme ve eklerine aykırı davranan ve bu sebeple üyeliği iptal edilen veya geçici süre ile dondurulan Satıcı, satmış olduğu Ürünler nedeniyle doğan ve kendi bakiyesinde biriken kazançlarını belirsiz bir süre veya hiç alamayacağını peşinen ve koşulsuz kabul eder.
 • Şirket tarafından tahsil edilen Hizmet Bedeli, Alıcı ve Satıcı arasında meydana gelen herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı veya Satıcı’ya geri iade edilmez. Şirket'in böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Pixiloot üzerinden satın alınan League of Legends Unranked hesaplar eğer oyundan yasaklanırsa, Pixiloot telafi olarak garanti süresi olan 1 ay boyunca, yeni bir hesap teslim eder. Şirket'in söz konusu yasak nedeniyle ücret iadesi sağlama yükümlülüğü yoktur.
 • Discord kategorisinden "Nitro" adlı ürünün satışını yapan kişilerin bakiyesi 15 güne kadar bloke edilebilir. Şirket'in talebi halinde Satıcı, bu ürünün alım detaylarını (fatura, fiş) v.b. belgeleri talep etmek zorundadır. Satıcı tarafından istenen belgeler teslim edilmediği takdirde Şirket tarafından hesabı kapatılabilir.
 
7. PİXİLOOT'A BAKİYE YÜKLEME ve BAKİYE TRANSFERİ
 • Pixiloot üzerinden gerçekleştirilen tüm para işlemlerinin cinsi Türk Lirası'dır.
 • Üyeler yalnızca Pixiloot'un anlaşmalı olduğu banka ve diğer ödeme yöntemi firmalarının sunduğu hizmetler vasıtasıyla üyeliklerine bakiye yükleyebileceklerdir. Pixiloot tarafından belirtilen banka ve diğer ödeme yöntemi firmalarının bakiye yükleme sırasında Üye’den talep edeceği komisyon bedelleri yalnız işbu firmalar tarafından belirlenir. Pixiloot'un belirtilen banka ve diğer firmaların belirlediği komisyon bedelleri üzerinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üye tarafından bakiye yüklemesi yapılırken açıklama yazılmak zorundadır. Zira işbu açıklamaya göre yüklenilen para üyelik hesabına bakiye olarak geçmektedir. Üye tarafından banka/kredi hesabından bakiye hesabına yatırılacak paralar 3D Secure işlemi kullanılmadan yapılamaz. Üye tarafından bakiye yükleme esnasında kullanılan kredi kartı, banka kartı, banka hesabı ve bununla sınırlı olmayacak şekilde diğer ödeme araçları Üye’ye ait olmak zorundadır. Üye'ye ait olmayan ve işbu hesaplar vasıtasıyla kullanılan banka hesaplarından Şirket'in bir sorumluluğu olmadığı gibi Üye'nin beyan ettiği bilgileri kontrol etme yükümlülüğü de bulunmamaktadır.
 • Üye tarafından üyelik hesabına bakiye yüklemesi yapıldıktan sonra yükleme yöntemine göre Üye'ye ibraz edilen dekont, ATM fişi ve bununla sınırlı olmayan diğer belgeler saklanılmak zorundadır. Herhangi bir uyuşmazlık halinde Şirket tarafından yalnızca banka veya diğer ödeme firmaları tarafından sağlanan ıslak imzalı ve kaşeli belgeler kabul edilir. Şirket, aracı firmalardan işbu belgelerin kendisine kargo ile ulaştırılmasını isteyebilir. Kargo masrafı göndericiye ait olacaktır.
 • Üye, tarafından üyelik profiline yüklenilen bakiye Üye'nin kendi hür iradesi ile yüklenmiş sayılır. Üye yüklediği bakiyelerin Şirket’in belirlemiş olduğu banka hesaplarında veya anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcıları tarafından Şirket’e sunulan ayrı bir para alanında muhafaza edildiğini kabul etmektedir. Üye, üyelik profiline yüklediği bakiyeyi yalnızca Pixiloot üzerinden alışveriş niyeti ile kullanacağını beyan ettiği gibi aynı zamanda tarafınca yüklenen bakiyenin iadesinin de Şirket tarafından mümkün olmadığını kabul eder.
 • Alıcı ile Satıcı arasında gerçekleşen ticari satış sonrası Pixiloot tarafından banka transfer ücreti, hizmet bedeli ve ilave ek ücretler kesilecektir. İşbu ücretlerin kesilmesi ardından Pixiloot yalnızca Satıcı'ya ait banka hesabına kalan bakiye ücretini göndermekle yükümlüdür. Satıcı'ya ait olmayan başkaca hesaplara transfer yapılamaz, yapılması yasaktır. Pixiloot, Satıcı tarafından belirtilen banka hesabının doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu nedenle doğacak her türlü uyuşmazlık nedeniyle Şirket'in sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üye tarafından üyelik hesabına yüklediği bakiye ile Üye'nin satış işleminden sonrası hesabına yansıyan bakiye ayrı kategorilendirilir. Üye'nin kendisi adına, üyelik hesabına yüklediği bakiyenin iadesi talep edilemez.
 • Üye'nin alışveriş yapabilmesi için üyelik hesabında yeterli bakiye bulunması gerekmektedir. Yeterli bakiye bulunmadığı durumda Üye tarafından hesaba bakiye yüklenmek zorundadır.
 • Üyeler arasında yalnızca bakiye transferi yapılabilir. Para transferi yapılması yasaktır. Bu yasağın temel amacı kara para aklamayı önlemek adınadır. Bu durumun istisnası Pixiloot tarafından belirlenecek yöntem ve limitler ile Üyeler'in kendi arasında gerçekleştireceği transferlerdir. Pixiloot tarafından belirlenen transferler yalnızca Üyeler arasında olup, işbu transferler nedeniyle yaşanabilecek teknik aksaklıklardan Pixiloot'un sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeler arası transfer işlemine konu olan bakiyenin, transfer edilen hesap sahibi tarafından kişisel banka hesabına iadesi talep edilemez.
 • Üye’ler arasında gerçekleşen bakiye transferi veya Üye’nin kişisel banka hesabına istediği para transfer miktarı olağan dışı miktarda olduğu takdirde, Şirket tarafından Üye'nin istediği bu işlem geçici bir süre için bloke edilebilir. Üyeler arası bakiye transferinin veya Üye'nin kişisel banka hesabına istediği olağan dışı miktarlar nedeniyle Şirket, Üye veya Üye’lerden bu işlem hakkında açıklama, dilekçe veyahut belge talep edebilir.
 • Üye'nin bakiye yükleme limiti Şirket tarafından sınırlandırılabilir. Şirket bakiye adına alt ve üst limit belirleyebilir. Bunun yanında Şirket, Satıcı ile Alıcı arası gerçekleşen satış ve satış sonrası hesaba para transferine konu olan her türlü işlem için belirli limit ve ücret belirleme hakkına sahiptir. Şirket tarafından belirlenen limitler ve ücretler www.pixiloot.com internet adresinden veya Şirket'e ait mobil uygulamadan ilan edilir. Şirket'in limit ve ücretler hakkında yapmış olduğuher değişiklik Şirket'e ait internet sitesi veyahut mobil uygulama üzerinde yayınlandığı an yürürlüğe girer. Üye bu durumu peşinen kabul ve beyan eder.
 • Üye'nin üyelik profili adına yapmış olduğu her türlü işlemin Şirket tarafından kaydedildiğini ve saklandığını peşinen kabul ve beyan eder.
 • Pixiloot üzerinden satışı yapılan Ürün'den elde edilen gelirden; hizmet bedeli, banka transfer ücretleri ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde ortaya çıkabilecek ilave ücretler düşülür. İşbu ilave ücretlerin satış bedelinden düşülmesi üzerine geriye kalan miktar Satıcı'nın üyelik hesabına bakiye olarak yüklenir.
 • Nakit çekim talebi yalnızca Ürün satış işleminden ve bu nedenle Satıcı'nın hesabına aktarılan bakiyeler için talep edilebilir.
 • Kullanıcılar arasında bakiye transfer edilebilir. Ancak bakiye transferleri, daha önce bir satış işleminden elde edilmiş olsa dahi, transferi alan son kullanıcı tarafından hiçbir zaman çekilemez. Bu bakiyeler yalnızca Pixiloot'da Ürün alışı veya diğer hizmetlerin karşılığı olarak kullanılabilir.
 • Kullanıcılar tarafından küsüratlı para çekimi yapılamaz.
 
8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 • Pixiloot tarafından oluşturulan içerikler, Üyeler tarafından sağlanan bilgiler, Şirket'in Veritabanı, Arayüz’ü, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Şirket’e aittir ve/veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. Şirket tarafından istisnai ve açıkça yetki verilen haller dışında Pixiloot'a ait her türlü içerik, bilgi, arayüz, veritabanı ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Şirket'e ait tüm içerikler paylaşılamaz ve kopyalanamaz.
 • Üye’nin internet sitesine yüklediği içeriklerden kendisi sorumludur. Üye tarafından yüklenilen veyahut paylaşılan içeriklerden bir veya birkaçının izinsiz veya hukuki sürece neden olabilecek düzeyde olması durumunda işbu hukuki süreçlerden yalnızca Üye sorumlu olup, Şirket'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Pixiloot tarafından hukuka aykırı veya belirtilen kriterlere uymayan içerikler herhangi bir bildirimde bulunulmadan silinir, Pixiloot'un bu hakkı saklıdır.
 • Üye tarafından Pixiloot'da yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içerik çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz ve işlenemez. Üye tarafından belirtilen bu hususlar taahhüt edilir.
 • Üye tarafından Şirket'e ait www.pixiloot.com adlı internet sitesi üzerinden Şirket'in veya üçüncü kişilere karşı hukuka aykırı hareket de bulunamayacağı gibi tarafların şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirilmeyeceği de kabul ve taahhüt edilir.
 • Şirket'e ait internet sitesi içinde yer alan içeriklerin tamamı Şirket’in mülkiyeti altındadır. Resmi yollar üzerinden ilgili yetkililere yazılı olarak başvurulmadığı ve ilgili yetkililer tarafından onay verilmediği sürece Pixiloot bünyesinde yer alan içeriklerin hiçbiri çoğaltılamaz, kopyalanamaz, 3.kişiler ile paylaşılamaz.
 • Üye tarafından veritabanına erişim talebi istenemeyeceği gibi Üye'nin herhangi bir girişimde de, api, script veya başka türlü yazılımlar.., bulunması yasaktır. Şirket tarafından bu durumun tespiti halinde Üye'nin üyeliği sonlandırılır ve Şirket bu nedenle maddi bir zarara uğramışsa işbu zarar Üye'den tazmin edilir. Şirket'in tazmin hakkı saklıdır.
 • Pixiloot'un kullanmış olduğu ve Pixiloot'u temsil eden her türlü içerik yalnızca Şirket'e aittir. İşbu içerikler yalnızca Şirket'in yazılı onayı ile başkaca platformlarda kullanılabilir. Şirket'in diğer ortakları www.pixiloot.com adlı internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen gerçek veya tüzel kişiler dışında Pixiloot ile doğrudan veyahut dolaylı olarak elde edilen hiçbir içerik kullanılamaz.
 
9. GEÇERLİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER
 • Üyelik Sözleşmesi; Üye’nin, üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Herhangi bir sebepten Üye’nin geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir.
 • Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul ve beyan eder.

10. DEVİR
 • Pixiloot tarafından işbu sözleşme bildirimsiz olarak kısmen veya bütünüyle devredilebilir. Ancak üye, üyelik sözleşmesini tamamını veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez.
11. MÜCBİR SEBEP
 • Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
12. YÜRÜRLÜK
 • İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 27/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 • ​​​​​​İşbu Üyelik Sözleşmesi, karşılıklı olarak kabul edilerek Üye’nin elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.
 • Taraflar arasında akdedilen Üyelik Sözleşme'si ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Şirket, Üyelik Sözleşmesi’nde veya eklerinde yer alan hükümlerden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleme hakkına sahiptir. Şirket tarafından sözleşme üzerinde yapılan değişiklikler internet sitesinde yayınlandığı anda tüm Üyeler adına hüküm doğuracaktır. Üye tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi'nde getirilen değişiklikleri bilmediğini veyahut haberi olmadığı gerekçesi kabul edilmeyecektir.
EPİNLER İlanlar İlan Oluştur Yazılım Ürünleri Çekilişler