ilan veya ürün ara...

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

SATICI

 • Ticari Unvan : PixiAjansı
 • ADRES : KADIKÖY MAH. GENCER SK. IZMIT/KOCAELI
 • GSM : 08503092269
 • E-POSTA : info@pixiloot.com

ALICI

 • AD - SOYAD :
 • ADRES :
 • GSM :
 • E-POSTA :

PİXİAJANSI SATICI ............................................. ALICI olarak işbu sözleşme kapsamında anılacaktır.

2. TERİMLER

 • BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı ifade eder.
 • BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı ifade eder.
 • KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.
 • YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.
 • SATICI: Mal ve hizmet satan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
 • ALICI: Satıcı'ya ait siteye üye olmakla birlikte; mal veya hizmetleri satın alan, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen sözleşmeyi ifade eder.
 • ŞİRKET: PixiAjansı'na ait şahıs şirketini ifade eder. www.pixiloot.com adlı internet sitesinin sahibidir.
 • İNTERNET SİTESİ: Tüm hakları Şirket'e ait www.pixiloot.com adlı internet sitesini ifade eder.
 • MOBİL UYGULAMA: Cep telefonu, tablet ve benzeri elektronik taşınabilir cihazlarda çalışan tüm hakları Şirket'e ait uygulamadır. Şirket'e ait mobil uygulama AppStore ve GooglePlay üzerinden indirilerek elde edilir. Belirtilen siteler dışında başka yollarla ilgili cihazlara indirilen mobil uygulamadan Şirket'in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • HİZMET: Hizmet, satıcı tarafından sağlanan, maddi bir niteliği olmayan, alım satımı mümkün olan bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen her türlü tüketici işleminin konusunu oluşturmaktadır. SATICI ile arasında bayilik anlaşması olan 3. taraf firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışının yapılması, SATICI tarafından Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından SATICI'ya ait web sitesi üzerinden görüntülenebilmesi, listelenmesi ve aranabilmesi SATICI ve bayisi olduğu firmaya ait ürünün ALICI'ya satılmasına dair aracılık hizmetini de kapsamaktadır.
 • ÜYE: Şirket'e ait www.pixiloot.com sitesine üye olan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
 • ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Satıcı’nın sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Satıcı dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.
 • ÜRÜN: Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek meydana getirilen kullanılabilir yarı işlenmiş veya tamamlanmış maddeyi ifade eder. Ürünler, bizzat Satıcı tarafından ya da Satıcı'nın yapmış olduğu bayilik anlaşmaları çerçevesinde www.pixiloot.com sitesi üzerinden satılır. Ürünler fiziki olarak satılmamaktadır. Satıcı tarafından Alıcı'ya sunulan, anında tüketilen, uygulama içi oyun parası ya da sayısal bir koddan oluşan ürünleri kapsamaktadır.

3. SÖZLEŞME KONUSU

 • İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 27/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

4. ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ KOŞULLARI

 • Şirket'e ait internet sitesi üzerinden Malın/Ürünün/Hizmetin özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) yayınlanmaktadır.
 • Şirket'e ait internet sitesi üzerinden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Fiyatlar ve kampanyalar güncelleme yapılana kadar geçerlidir.

- Ürünün Adı :

- Adedi :

- Teslimat Adresi : Online Teslimat.

- Teslim Edilecek Kişi :

- Fatura Adresi :

- Kargo Ücreti : Kargo işlemi yoktur.

- Toplam Sipariş Tutarı (KDV Dahil) :

- Ödeme Şekli : Kredi kartı.

5. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • www.pixiloot.com web sitesi ve bu kapsamda SATICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında SATICI ve ALICI arasında HİZMETLER tanımında belirtilen alt hizmet için mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve "Aracı Hizmet Sağlayıcı" sıfatına haizdir. SATICI'nın aracı olduğu diğer SATICI'ların ürünleri hakkında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket'e ait internet sitesi üzerinden satılan mal/ürün/hizmete ilişkin SATICI'nın satış sonrası destek verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirket'e ait internet sitesi üzerinden satılan dijital kodlar (E-PİN vb. Ürünler) yalnızca Türkiye için geçerlidir.
 • 18 (onsekiz) yaşından küçük kişiler Şirket'e ait www.pixiloot.com internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Şirket'e ait siteye üye olurken bilgilerin doğru olduğu ALICI tarafından beyan ve taahhüt edilir. Bu nedenle 18 yaşından küçük bir kişinin Şirket'e ait internet sitesi üzerinden alışveriş yapması ve bu nedenle ALICI'nın zarar görmesinden SATICI'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bütün sorumluluk ALICI'ya aittir.
 • SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme konusu ürünün teslim edilememesi durumunda SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 • SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI'ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini1. kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI'nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 • İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’nın işbu cezai ya da hukuki ihlallerden herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI tarafından gerçekleştirilen ihlal nedeniyle ihlalin hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ALICI tarafından ALICI'nın belirtmiş olduğu elektronik ortam üzerinden onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
 • ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (OTUZ) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda,ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 • SATICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, Şirket'e ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğersair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın SATICI’ya vermiş olduğu bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve1. defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, Şirket'e ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya aittir.
 • ALICI, malın/ürünün/hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın işbu sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, sözleşme konusu malı/ürünü/hizmeti teslim almadan önce muayene etme yetkisine sahiptir. Malda/üründe/hizmette herhangi bir ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı bir durum olduğu takdirde malı/ürünü/hizmeti kargo şirketinden teslim almama yetkisine sahiptir. ALICI tarafından malın/ürünün/hizmetin teslim alındığı andan itibaren işbu sözleşmeye konu malın/ürünün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın/ürünün/hizmetin özenle korunması borcu ALICI’ya aittir.
 • ALICI, Şirket'e ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7. CAYMA HAKKI VE İADE

 • ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması koşulu ile malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 • Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 • ALICI tarafından cayma hakkının kullanılması halinde;
  • A. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
  • B. İade formu (SATICI tarafından istenildiği takdirde.)
  • C. İade edilecek malın/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  • D. ALICI'nın cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa ALICI'yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI'ya hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir. ALICI tarafından iade edilen mal/ürün 20 (yirmi) günlük süre içerisinde SATICI tarafından iade alınması gerekmektedir.
  • E. ALICI’nın kusuru nedeniyle malın/ürünün değerinde bir azalma meydana gelirse veya malın/ürünün iadesi imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
  • F. ALICI tarafından cayma hakkının kullanılması sebebiyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde SATICI kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarını iptal etme hakkına sahiptir. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

8. GARANTİ VERMEME

 • ALICI, SATICI tarafından web sitesi üzerinden sunulan sanal ürünlerin fiziken kontrolünün ve çalışabilirliğinin test edilemeyeceğini peşine kabul eder.
 • Şirket'e ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9. MÜCBİR SEBEPLER

 • SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile işbu sözleşme konusu malı veya ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu malın veya ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.
 • ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • www.pixiloot.com internet sitesi üzerinden satılan ürünler ve paylaşılan bütün içerikler Şirket'e aittir. İşbu sözleşme kapsamında yayınlanan bütün içeriklerin izinsiz paylaşımı yasaktır.

11. YETKİLİ MAHKEME

 • İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile değerin üzerinde doğan uyuşmazlıklarda Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

12. YÜRÜRLÜK

 • İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 27/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
SATICI                                                                                                                                                                                                                                                                         ALICI

PİXİAJANSI

EPİNLER İlanlar İlan Oluştur Yazılım Ürünleri Çekilişler